Về chúng tôi

Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực (ITH) là đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Viện có chức năng tập hợp và thu hút các nhà khoa học, các chuyên gia và các cán bộ có trình độ chuyên môn để nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn, phản biện và thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tự hào là cầu nối giữa các tinh hoa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực đã và đang thực hiện các dự án, nghiên cứu mới mẻ và phát triển các chương trình đào tạo tiên tiến.

Với mạng lưới liên kết vững chắc, Viện Đào tạo Bồi dưỡng và Phát triển Nguồn Nhân Lực đã hợp tác cùng nhiều trường đại học và tổ chức giáo dục để tạo ra những chương trình đào tạo đa dạng, đáp ứng nhu cầu của xã hội và mang lại những đổi mới toàn diện trong ngành giáo dục.

Kết nối với chúng tôi

  Những con số biết nói

  0
  đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, và chuyên gia đầu ngành về Giáo dục và Đào tạo
  0
  Học viên đã và đang tham gia các khóa học do Viện hợp tác triển khai và tổ chức
  0
  Đối tác & đơn vị liên kết

  Dự án nổi bật

  Chứng chỉ chuyển đổi chức danh
  nghề nghiệp

  Tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đã quy định việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp được thực hiện khi viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới.

  Chi tiết

  Tìm hiểu thêm các dự án khác của chúng tôi